BASF

BASF jest członkiem Catena-X Automotive Network Experiment, służącemu przyspieszeniu wdrożenia Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP).

Projekt Catena-X dla branży motoryzacyjnej, którego BASF jest członkiem od 2021 roku, to pionierska inicjatywa mająca na celu przetestowanie funkcjonowania i przyspieszenie rozwoju Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP). Celem projektu jest umożliwienie nieprzerwanej wymiany standardowych zbiorów danych pomiędzy uczestnikami łańcucha wartości branży motoryzacyjnej. Gromadzone i wymieniane informacje dotyczą między innymi zrównoważonego rozwoju i zawierają dane na temat śladu węglowego produktów.