Klimat

Ochrona klimatu jest jednym z największych wyzwań środowiskowych stojących dziś przed naszym społeczeństwem. Kryzys klimatyczny wymaga pilnych działań krótkoterminowych, jeśli mamy skutecznie złagodzić skutki zmian klimatu wprowadzając zasady gospodarki niskoemisyjnej. Przemysł tworzyw sztucznych w pełni popiera ambicje Unii Europejskiej, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, w ramach realizacji globalnych celów klimatycznych określonych w porozumieniu paryskim.

W związku z tym podejmujemy działania w kierunku minimalizacji wpływu wszystkich aspektów naszej działalności na klimat, tj. czyniąc nasze procesy produkcyjne bardziej energooszczędnymi i zasobooszczędnymi, wykorzystując w większym stopniu  energię odnawialną oraz alternatywne surowce z odpadów i zasobów odnawialnych,  wspierając przy tym rozwiązania w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla. Jednocześnie osiągamy znaczne postępy w recyklingu i zamykaniu obiegu surowców, co ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Niektóre przedsiębiorstwa z branży chemicznej testują również nowe procesy wykorzystujące CO₂ do produkcji tworzyw sztucznych. 

Przemysł tworzyw sztucznych już teraz w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji europejskich celów klimatycznych. W większości zastosowań tworzyw sztucznych ograniczamy emisje CO₂, np. tworzywa w sektorze budowlanym przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a opakowania z tworzyw do zmniejszenia marnotrawstwa żywności. Tworzywa sztuczne umożliwiają również odejście od paliw kopalnych i przejście na  produkcję energii odnawialnej poprzez wykorzystanie elementów z tworzyw w turbinach wiatrowych, panelach słonecznych i pojazdach elektrycznych.

Tworzywa sztuczne mają zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości. Naszym zobowiązaniem jako przemysłu jest zapewnienie, że będą one nadal przynosiły niezbędne korzyści dla społeczeństwa  bez negatywnego wpływu na środowisko. W tym celu współpracujemy z naszymi partnerami w całym łańcuchu wartości.