Covestro

Covestro inwestuje w rynek ekologicznego wodoru, jako jedną ze ścieżek prowadzących do dekarbonizacji i ostatecznie zerowej emisji netto w 2050 r.

Niemiecki dostawca polimerów w 2022 r. ogłosił długoterminową umowę z Fortescue Future Industries na dostawy zielonego wodoru, zgodnie z którą od 2024 r. będzie wysyłać do 100 tys. ton zielonego wodoru (i jego pochodnych) do zakładów Covestro w Europie i innych częściach świata. Rozwiązanie to ma pomóc Covestro zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 900 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

Learn more