Dow

W ramach projektu Steel2Chemicals firma Dow bada wykorzystanie alternatywnych surowców w procesach produkcji środków chemicznych.

Projekt rozpoczął się od poszukiwania synergii pomiędzy jednostkami produkcyjnymi różnych dużych firm w tym samym regionie. Jedną z synergii, która została zidentyfikowana i obecnie jest aktywnie wykorzystywana, jest gaz syntezowy, który łączy w sobie tlenek węgla (CO) i wodór (H). Dow produkuje wodór w swoim zakładzie w Terneuzen w Belgii, a pobliskie potężne piece ArcelorMittal wytwarzają znaczne ilości tlenku węgla, który obecnie jest poddawany spalaniu. Obie firmy przygotowują się do rozpoczęcia współpracy, dając przykład symbiozy w przemyśle na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Learn more