Centrum wiedzy

Dane rynkowe Wyświetl więcej

THE CIRCULAR ECONOMY FOR PLASTICS – A European Overview

Download

Tworzywa – Fakty 2021

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Download

Plastics – the Facts 2021

Plastics—the Facts is an analysis of the data related to the production, demand and waste management of plastic materials.

Download

Plastics – the Facts 2020

Plastics—the Facts is an analysis of the data related to the production, demand and waste management of plastic materials.

Download

Plastics industry in pandemic

Plastics Europe Polska report 2020/2021

Download

Branża tworzyw sztucznych w pandemii

Raport Plastics Europe Polska 2020/2021

Download

Tworzywa – Fakty 2020

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Download

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym

Analiza sytuacji w Europie

Download

Stanowiska Plastics Europe Wyświetl więcej

Publikacje Wyświetl więcej

Filmy Wyświetl więcej