Centrum wiedzy

Dane rynkowe Wyświetl więcej

Tworzywa – Fakty 2022

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Download

Branża tworzyw sztucznych 2022

Raport Plastics Europe Polska

Download

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie

Raport nt. gospodarki obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych w Europie w 2020 r.

Download

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym. Polska 2020

Download

THE CIRCULAR ECONOMY FOR PLASTICS – A European Overview

Download

Tworzywa – Fakty 2021

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Download

Plastics – the Facts 2021

Plastics—the Facts is an analysis of the data related to the production, demand and waste management of plastic materials.

Download

Plastics – the Facts 2020

Plastics—the Facts is an analysis of the data related to the production, demand and waste management of plastic materials.

Download

Stanowiska Plastics Europe Wyświetl więcej

Publikacje Wyświetl więcej

Filmy Wyświetl więcej