Circular Plastics Alliance (CPA)

Circular Plastics Alliance (CPA) to inicjatywa w ramach Europejskiej Strategii na rzecz Tworzyw Sztucznych.

To dobrowolne zobowiązanie zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w grudniu 2018 r., aby wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym w systemie tworzyw sztucznych i znacznie zwiększyć wykorzystanie recyklatów w nowych produktach. Obejmując cały łańcuch wartości tworzyw sztucznych, w tym ponad 300 przedstawicieli przemysłu, środowisk akademickich i organizacji publicznych, sojusz ma na celu zwiększenie unijnego rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 10 Mt do 2025 r.

Learn more