Raport wzywa do stworzenia nowych ram prawnych zachęcających do inwestycji w innowacje na rzecz redukcji emisji

this is a test this is a test