Nasze działania

Od ponad 100 lat nauka i innowacje są w centrum wszystkich naszych działań. Dzięki temu możemy dostarczać rozwiązania odpowiadające na wyzwania stale zmieniającego się świata.

Tworzywa sztuczne to materiał kluczowy dla innowacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych, pomaga nam radzić sobie z kryzysem klimatycznym. To materiał, na którym wszyscy na co dzień polegamy, jednak obecność odpadów tworzyw jest nieakceptowalna w środowisku naturalnym. Tworzywa muszą być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poprzez nasze projekty, pracę naszych firm członkowskich i kampanie branżowe wszyscy podejmujemy konkretne działania na rzecz zrównoważonej przyszłości tworzyw sztucznych.

Kampanie

Kampanie prezentujące pracę naszych firm członkowskich i ich partnerów w ramach inicjatyw mających na celu informowanie o roli tworzyw sztucznych w recyklingu i zrównoważonym rozwoju, ich miejscu w gospodarce obiegu zamkniętego, a także o usuwaniu odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska.

Gestes Propres opracowała krajową kampanię walki z powiązanym z pandemią Covid‑19 problemem porzucanych w środowisku masek ochronnych.

BlueMed Hackathon był okazją do opracowania pomysłów i rozwiązań na rzecz czystego, wolnego od tworzyw sztucznych Morza Śródziemnego.

EsPlásticos, hiszpańska platforma łańcucha wartości tworzyw sztucznych, wraz z ponad 35 przedsiębiorstwami i partnerem komunikacyjnym Shackleton, stworzyła Muzeum Plastiku – zaprojektowane do recyklingu.

Edukacja następnego pokolenia

Zrozumienie roli i znaczenia tworzyw sztucznych we współczesnym świecie jest ważne dla każdego z nas. Oferujemy materiały edukacyjne i tworzymy uczniom w całej Europie forum do dyskusji na temat znaczenia i potencjału wykorzystania tworzyw sztucznych.