31 europejskich stowarzyszeń wzywa UE do przyjęcia zasad obliczania zawartości recyklatu pochodzącego z recyklingu chemicznego w tworzywach sztucznych

Producenci, przetwórcy i użytkownicy wyrobów z tworzyw sztucznych lub opakowań z tworzyw sztucznych we wszystkich sektorach pragną znacznie zwiększyć podaż i wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Recykling mechaniczny powinien pozostać technologią pierwszego wyboru. Jednak aby zwiększyć poziom recyklingu, niezbędne są inwestycje we wszystkie technologie, w tym w recykling chemiczny, który umożliwia wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych – zwłaszcza tych nienadających się do recyklingu mechanicznego – do produkcji nowych tworzyw.

Dlatego 31 stowarzyszeń reprezentujących główne sektory europejskiego łańcucha wartości tworzyw sztucznych wystosowały wspólne pismo wzywające Komisję Europejską i państwa członkowskie do przyjęcia w bieżącym roku zharmonizowanych unijnych zasad obliczania zawartości recyklatu z wykorzystaniem modelu bilansu masy.

ReShaping Plastics

“ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, Climate Neutral System In Europe” presents an evidence-based roadmap for a paradigm shift in the European Plastics system. This report aims to help guide policymakers, industry executives, investors, and civil society leaders as they seek to understand the trade-offs and navigate through a highly contested and complex terrain towards a circular Europe plastics system.