Postęp branży tworzyw sztucznych w dążeniu do cyrkularności i zeroemisyjności

Przyspieszenie tempa zmian jest kluczowe dla tej dwutorowej transformacji przemysłu.

W opublikowanym dziś dorocznym raporcie „Plastics the Facts 2022 ” („Tworzywa – Fakty 2022”), Plastics Europe ogłasza 20 proc. wzrost wykorzystania recyklatów do produkcji wyrobów w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020. Jednocześnie zawartość recyklatów w produktach wyniosła 10%. Wynik ten potwierdza zaangażowanie branży tworzyw sztucznych w przyspieszenie transformacji w kierunku cyrkularności i zeroemisyjności.

Recykling chemiczny, jako rozwiązanie komplementarne dla recyklingu mechanicznego, jest najważniejszym elementem stymulującym recykling oraz osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Pomimo tego że zapotrzebowanie na recyklaty jest większe niż ich dostępność, co jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tego rynku to ciągłe wzrosty cen energii i surowców, spowodowane bezprecedensową agresją Rosji na Ukrainę, powodują drastycznie rosnące wyzwania dla branży, łańcucha dostaw i całej gospodarki UE. Niedobory i zaburzenia w łańcuchu dostaw najprawdopodobniej pozostaną najbardziej istotnymi kwestiami w ciągu nadchodzących miesięcy

Branża tworzyw sztucznych kontynuuje intensywne prace nad rozwiązaniami przybliżającymi nas do zeroemisyjności i uniezależnienia od paliw kopalnych. Jak wynika z raportu, w roku 2021 produkcja tworzyw sztucznych z surowców alternatywnych wyniosła 12,4% całkowitej produkcji europejskiej. Te dane będziemy w przyszłości podawać corocznie, by monitorować postęp branży w dążeniu do osiągnięcia popieranych przez przemysł unijnego celu do 2030 roku wynoszącego 20% produkcji tworzyw sztucznych, zawierających węgiel ze źródeł innych niż kopalne.

Jak podkreśla raport ReShaping Plastics, aby osiągnąć cele i założenia nakreślone przez Circular Plastics Alliance oraz Packaging Waste Directive, wszyscy uczestnicy łańcucha wartości muszą działać wspólnie.

Podczas konferencji prasowej na Targach K, najważniejszych targach branży tworzyw sztucznych na świecie, Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe podkreśliła, że „Stworzenie wspierających przemysł ram prawnych, które zachęcą wiodące gałęzie przemysłu europejskiego do zmian w kierunku cyrkularności i zeroemisyjności, jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.”

„Jeżeli chcemy zabezpieczyć i przygotować naszą branżę na wyzwania przyszłości oraz przyspieszyć dwutorową transformację, kluczowa jest akceptacja dla recyklingu chemicznego i modelu bilansu masowego” dodała Virginia Janssens. „Zintensyfikowana współpraca w łańcuchu wartości oraz skuteczny dialog z administracją są niezbędne dla urzeczywistnienia zmian. Żaden prywatny czy państwowy partner nie jest w stanie samodzielnie zaoferować kompleksowych rozwiązań, które zadziałają w tych bezprecedensowych warunkach.”

Pomimo pandemii, w 2021 roku poziom zatrudnienia w branży tworzyw sztucznych w Europie został utrzymany. Z ponad 1,5 mln pracowników, nasza branża nadal odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej. Ponadto, ostatnie dane wskazują na wzrost w europejskiej i globalnej produkcji tworzyw jako „efekt odbicia” po pandemii w 2020 roku. Niemniej jednak udział Europy w produkcji tworzyw stale maleje – z 23% w roku 2006 do 15% w 2021 roku. W związku z tym zagrożona jest konkurencyjność europejskiej branży tworzyw względem innych regionów świata.

Patrząc w przyszłość, przy założeniu braku ograniczeń w dostawie gazu w ciągu najbliższych miesięcy, przewiduje się spadek europejskiej produkcji tworzyw sztucznych o 4% do końca 2022 roku. Ogromna niepewność związana z dostawami surowców, cenami energii i potencjalnymi niedoborami, sprawia, że niezwykle trudno jest prognozować sytuacje w roku 2023. W tym przełomowym czasie, najważniejsza dla partnerów w łańcuchu wartości jest dostępność wysokiej jakości surowców. Jednocześnie Plastics Europe przygotowuje dla branży tworzyw mapę drogową osiągnięcia cyrkularności i neutralności klimatycznej do roku 2050, która zawierać będzie cele pośrednie i końcowe, a także umożliwiające jej realizację warunki brzegowe. Planujemy jej ogłoszenie w przyszłym roku.