Muzeum Tworzyw Sztucznych – w całości do recyklingu / do recyklingu w całości

Tworzywa sztuczne przynoszą społeczeństwu istotne korzyści; jednak wyzwania związane z zagospodarowaniem zużytych wyrobów plastikowych sprawiają, że w postrzeganiu tworzyw przez społeczeństwo zalety tych materiałów często schodzą na dalszy plan.

Nowe formy komunikowania wartości tworzyw

EsPlásticos (hiszpańska platforma łańcucha wartości tworzyw sztucznych) podjęła współpracę z ponad 35 przedsiębiorstwami i partnerem ds. komunikacji, grupą Shackleton przy projekcie Muzeum Tworzyw Sztucznych – Zaprojektowane do Recyklingu. Jego celem było pokazanie wartości tworzyw, ich potencjału w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego oraz udowodnienie, że pod warunkiem odpowiedniego użytkowania, materiały te mogą pomóc nam w pokonaniu wielu współczesnych wyzwań.

Wystawa „Muzeum Tworzyw Sztucznych” została otwarta w Madrycie 8 maja i zamknięta 17 maja 2021 r., w Światowy Dzień Recyklingu. Wszystkie jej elementy zostały rozebrane na części i poddane recyklingowi, w wyniku czego powstała kolekcja  wyrobów oznaczonych „Kiedyś byłem częścią Muzeum”.

W Muzeum Tworzyw Sztucznych zaprezentowano trzy tematy:

  • • Tworzywa sztuczne – moc transformacji
  • • Wartość tworzyw sztucznych dla społeczeństwa w kluczowych sektorach
  • • Potencjał tworzyw sztucznych w kreowaniu rozwiązań dla gospodarki obiegu zamkniętego, z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań i zaangażowania wszystkich uczestników łańcucha wartości

Muzeum spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony społeczeństwa, jak i mediów. W ciągu dziewięciu dni odwiedziło je ponad 4000 osób, towarzysząca kampania medialna zapewniła potencjalne dotarcie do około 25 mln ludzi.

Obalanie mitów na temat tworzyw sztucznych

Pokazane w Muzeum Tworzyw Sztucznych przykłady z życia codziennego pomogły uzmysłowić wszystkim, jak wiele korzyści wnoszą tworzywa na co dzień, jak mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, i że prawdziwe wyzwanie dotyczy właściwego gospodarowania odpadów tworzyw, a wkład każdego z nas ma kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia tego wyzwania.

Komentując projekt w imieniu EsPlásticos, Alicia Martín, Dyrektor Generalna Plastics Europe w regionie Półwyspu Iberyjskiego powiedziała:

„Przemysł tworzyw sztucznych jest jednym z największych sektorów w Hiszpanii. Reprezentujemy 21% przemysłu wytwórczego w naszym kraju i odpowiadamy za 2,7% hiszpańskiego PKB. Jednak niewystarczająco podkreślamy wszystko to, co nasz sektor robi dla bardziej zrównoważonego świata. Mamy nadzieję, że to Muzeum zainicjowało nowy sposób na interakcję ze społeczeństwem, co pomoże rozprawić się z mitami i uprzedzeniami, a także zwiększy świadomość na temat znaczenia recyklingu i ponownego wykorzystania”.

Alicia Martín, Dyrektor Generalna Plastics Europe w regionie Półwyspu Iberyjskiego