Projekt BlueMed Hackathon: zaangażowanie młodych innowatorów w poszukiwanie pomysłów i rozwiązań na rzecz czystego, wolnego od plastiku Morza Śródziemnego

Akwen Morza Śródziemnego jest silnie zanieczyszczony odpadami, które znajdowane są zarówno wzdłuż wybrzeży, jak i unoszą się na powierzchni, a także są obecne w toni wodnej oraz na morskim dnie. Obecnie jest to jedno z mórz o najwyższym poziomie zanieczyszczenia mikroplastikami: chociaż zawiera tylko jeden procent światowych zasobów wody, znaleźć w nim można siedem procent globalnej ilości mikrocząstek tworzyw sztucznych. Właśnie z tego powodu nazywane jest „plastikową pułapką”.

Odpady wyrzucane do morza mają bezpośredni wpływ na żywe organizmy zarówno poprzez samą obecność w środowisku odpadów tworzyw sztucznych, jak i spożywanie mikrocząstek tworzyw przez zwierzęta morskie, co w konsekwencji może zagrażać gatunkom morskim oraz pośrednio człowiekowi. Zanieczyszczenie Morza Śródziemnego tworzywami sztucznymi stanowi poważne zagrożenie zarówno dla lokalnego środowiska i zdrowia ludzkiego, jak i dla kluczowych sektorów gospodarki uzależnionych od zasobów morskich i ich stanu, takich jak rybołówstwo i turystyka.

Opracowanie rozwiązań dla „błękitnej” gospodarki o obiegu zamkniętym

Inicjatywa BlueMed zapoczątkowała działania pilotażowe na rzecz czystego i wolnego od tworzyw sztucznych Morza Śródziemnego. W maju 2021 r. uruchomiono BlueMed Hackathon – wyzwanie zespołowe, którego celem jest opracowanie pomysłów i rozwiązań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia mórz oraz promowanie zrównoważonego „błękitnego” wzrostu i „błękitnej” gospodarki o obiegu zamkniętym w basenie Morza Śródziemnego.

W konkursie mogli wziąć udział studenci i doktoranci lub absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich na kierunkach STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka) w wieku od 18 do 30 lat, a także inni młodzi specjaliści pracujący w obszarze nauk o morzu, bez ograniczeń geograficznych. Dwudziestu uczestników z pięciu krajów zostało podzielonych na zespoły, dla których wyznaczono opiekunów naukowych i technicznych. Zadaniem zespołów było znalezienie innowacyjnych rozwiązań dla trzech głównych wyzwań związanych z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi i przedstawienie projektu w krótkim materiale wideo.

Laureaci, których nazwiska ogłoszono w czerwcu 2021 r., wzięli udział w prowadzonym przez ekspertów szkoleniu z zakresu opracowywania biznesplanów. W październiku 2021 r. przedstawią oni swoje projekty inwestorom na wystawie ECOMONDO. To najważniejsze w Europie wydarzenie dotyczące innowacji technologicznych i przemysłowych w gospodarce obiegu zamkniętego.

Oprócz zwiększania świadomości w zakresie zagadnień związanych z tworzywami sztucznymi, inicjatywa z powodzeniem zaangażowała społeczność młodych innowatorów w poszukiwanie rozwiązań problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi oraz promowanie zrównoważonego „błękitnego” wzrostu w basenie Morza Śródziemnego.

What is BlueMed about?

Dowiedz się więcej

BlueMed Pilot action on a Healthy Plastic-free Mediterranean Sea

The BlueMed hackathon winner teams announced