Gestes Propres: krajowa kampania przeciwko zanieczyszczeniom spowodowanym przez odpady w postaci środków ochrony indywidualnej w czasie pandemii COVID-19

Z powodu pandemii COVID-19 na całym świecie pojawił się nowy rodzaj śmieci: zużyte maseczki i rękawiczki ochronne porzucane na chodnikach, drogach i w środowisku naturalnym, powodujące poważne zagrożenie zarówno dla przyrody, jak i zdrowia publicznego. Zużyte środki ochrony indywidualnej stanowią szczególny problem w kontekście zanieczyszczenia środowiska morskiego, w przypadku którego 80% odpadów pochodzi z lądu.

Zwiększanie świadomości

W czerwcu 2020 r. organizacja Gestes Propres, w odpowiedzi na problem zaśmiecenia środowiska ŚOI zainicjowała we Francji krajową kampanię mającą przekonać obywateli do odpowiedzialnego pozbywania się masek i rękawiczek jednorazowego użytku. Kampanię wspierało stowarzyszenie Plastics Europe, będące od stycznia 2020 r. oficjalnym członkiem Gestes Propres.

Kampanię informacyjną na terenie całej Francji przeprowadzono z wykorzystaniem 23 tys. billboardów. Można było zobaczyć je na stacjach kolejowych, w metrze, w autobusach i przy drogach publicznych, a także w mediach społecznościowych. Drugi etap kampanii zainicjowała w listopadzie 2020 r. Minister Ekologii Barbara Pompili.

Widoczność kampanii

Kampania Gestes Propres była szeroko promowana w mediach społecznościowych, takich jak Twitter, Instagram i Facebook (miliony odsłon i dziesiątki tysięcy reakcji). Chociaż trudno jest zmierzyć społeczny wpływ kampanii to wydaje się, że świadomość społeczna w kwestii postepowania z maseczkami i rękawiczkami znacznie się poprawiła.

Komentując kampanię, Minister Ekologii Barbara Pompili powiedziała: „Na ulicy ani w środowisku naturalnym nie ma miejsca na jednorazowe maseczki! Każdego tygodnia we Francji zużywa się ich 50 milionów. Bądźmy odpowiedzialni i wyrzucajmy je do kosza na śmieci”.

Jean-François Molle, prezes Gestes Propres dodał, że „celem kampanii jest rozbicie muru / zdecydowane przełamanie braku zainteresowania prawidłowym zagospodarowaniem zużytych maseczek”.

Dowiedz się więcej

PDF

https://www.marinelittersolutions.com/projects/gestes-propres/