Stanowisko Plastics Europe ws. Miedzynarodowego Wiążącego Instrumentu Prawnego dot. wyeliminowania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi – najważniejsze punkty

Plastics Europe ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla nadrzędnego celu Rezolucji 5/14: tj. wyeliminowania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi do 2040 r. poprzez wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Naszym celem jest położenie kresu zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi do 2040 r. poprzez rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, w której wyroby z tworzyw sztucznych we wszystkich zastosowaniach są ponownie wykorzystywane, poddawane recyklingowi i odpowiedzialnie zarządzane w trakcie i po zakończeniu fazy użytkowania, zapewniając przy tym niższe emisje gazów cieplarnianych.

Popieramy międzynarodowe porozumienie obejmujące ambitne środki i ramy prawne wspomagające tę globalną transformację systemu tworzyw sztucznych. Proponowane zobowiązania to naszym zdaniem kluczowe czynniki umożliwiające zamknięcie obiegu i położenie kresu zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi w możliwie najkrótszym czasie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Link do stanowiska w języku angielskim: podsumowania i pełnej wersji