Stanowisko branży w sprawie propozycji Net-Zero Industry Act

Regulacja może znacząco przyspieszyć zeroemisyjną transformację europejskiego przemysłu. To bardzo ważny krok naprzód i odważna oraz ambitna reakcja, jakiej oczekiwaliśmy od KE. Ma potencjał, aby pomóc naszemu przemysłowi odzyskać utraconą konkurencyjność i wiodącą rolę w dziedzinie zielonych technologii.

Virginia Janssens – Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe
Copyright Danny Gys

Dalsze uwagi przemysłu tworzyw sztucznych

To bardzo ważne dla naszej branży. Aby szybciej wdrożyć systemowe zmiany, potrzebujemy większego dostępu do czystej, zrównoważonej energii. Proponowana regulacja pomoże zachęcić do dalszych inwestycji w zieloną energię, która ma tak kluczowe znaczenie dla naszej zeroemisyjnej transformacji w Europie.

Tworzywa są kluczowym czynnikiem rozwojowym zielonych technologii – od energii wiatrowej i słonecznej, baterii, po wychwytywanie dwutlenku węgla i wodoru. Ze względu na wiodącą rolę, jaką tworzywa sztuczne odgrywają w strategicznych sektorach gospodarki oraz w zeroemisyjnej transformacji, nasza branża popiera regulację i zobowiązuje się pomóc w jej wdrożeniu.

Jakkolwiek pożądana, regulacja nie jest panaceum. Potrzebujemy pilnego postępu w wielu obszarach polityki, aby zapewnić europejskiemu przemysłowi stabilność i klarowność niezbędne do zwiększania inwestycji w zeroemisyjne i innowacyjne rozwiązania. Między innymi pilnie potrzebujemy jasnych unijnych przepisów dotyczących obliczania zawartości recyklatów z recyklingu chemicznego, aby zwiększyć rozwój tej technologii w Europie.

Złożoność europejskiego systemu tworzyw sztucznych i związane z tym długie cykle inwestycyjne sprawiają, że decyzje podejmowane dzisiaj zdecydują o tym, jak branża będzie wyglądać w 2050 roku. Szansa na podjęcie tych decyzji szybko mija.