24 października Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego głosowała nad rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).