Recykling chemiczny i rola bilansu masy w pigułce

Recykling chemiczny to termin określający grupę technologii umożliwiających przekształcenie zmieszanych i/lub zanieczyszczonych odpadów tworzyw sztucznych w materiały o właściwościach identycznych z tworzywami pierwotnymi. W procesach recyklingu chemicznego z trudnych do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych powstają recyklaty, które doskonale nadają się do wymagających zastosowań końcowych, takich jak materiały do kontaktu z żywnością, zastosowania medyczne czy wyroby o dużych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa (np. na potrzeby motoryzacji). Osiągnięcie takich właściwości nie zawsze jest możliwe w przypadku recyklingu mechanicznego.

Wykorzystanie technologii recyklingu chemicznego obejmujących pirolizę, gazyfikację, hydrokraking i depolimeryzację może uczynić Europę mniej zależną od pochodzących z importu surowców kopalnych.

Aby umożliwić szybkie i skuteczne włączenie do naszych obecnych zasobów obok surowców kopalnych także surowców pochodzących z recyklingu chemicznego, konieczne jest wdrożenie modelu bilansu masy.

Metodologia oparta na bilansie masy pozwala uwzględnić surowce pochodzące z recyklingu chemicznego w produkcji tworzyw sztucznych w istniejących wielkoskalowych instalacjach przemysłowych, zasilanych równolegle surowcami kopalnymi. Dowiedz się więcej poniżej.