Podsumowanie dyskusji stolikowych Polish Circular Forum 2023

Dyskusje przy okrągłych stołach podczas Polish Circular Forum 2023 toczyły się wokół aż 20 różnych tematów. W wyniku rozmów powstał bogaty zbiór wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju cyrkularności w Polsce. Z podsumowania każdego ze stołów wybrane zostały kluczowe spostrzeżenia na analizowany temat. Wszystkie z nich uporządkowane zostały według czterech głównych haseł, odzwierciedlających najważniejsze wnioski drugiej edycji Polish Circular Forum.