Dane rynkowe dla Polski w nowym ujęciu – po raz pierwszy z uwzględnieniem recyklatów. Kierunek: cyrkularność

Kielce, 24 maja 2022 r.

Konferencja prasowa Plastics Europe Polska na trwałe wpisała się w oficjalne otwarcie Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, których 26. edycja rozpoczęła się 24 maja. W tym roku, oprócz podsumowania kondycji branży w oparciu o oficjalne statystyki europejskie i krajowe, zaprezentowano pogłębioną analizę danych dotyczących obiegu tworzyw w gospodarce w Polsce.

Statystyki europejskie wskazują na dobrą kondycję branży. Po załamaniu spowodowanym COVID -19 produkcja przemysłu chemicznego (do którego zalicza się produkcja polimerów), a także produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, zaczęła rosnąć już w III kwartale 2020 r., osiągając poziom sprzed kryzysu w końcówce roku 2020. W roku 2021 wzrost był kontynuowany, w ostatnim kwartale oba sektory utrzymywały wysoki poziom produkcji, przy czym dla wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wzrosty produkcji notowane w ostatnich 3 miesiącach były zdecydowanie wyższe niż w poprzednich. Branże powiązane przemysłu tworzyw sztucznych (w UE27), do których należą produkcja żywności i napojów, produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego, budownictwo i motoryzacja, odnotowały wzrost w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020. Wyjątkiem był europejski przemysł motoryzacyjny silnie odczuł braki w zaopatrzeniu w mikroczipy i półprzewodniki, co ponownie spowodowało znaczne opóźnienia w produkcji samochodów. Najbardziej dynamiczny wzrost produkcji w roku 2021 w porównaniu do roku poprzedniego odnotował przemysł produkcji E&E. W Polsce w końcówce roku 2021 wszystkie wskazane branże osiągnęły poziom sprzed kryzysu (w odniesieniu do grudnia 2019), przy czym również w naszym kraju sektor motoryzacyjny ucierpiał w pandemii najbardziej. Najmniej negatywny wpływ pandemia miała na budownictwo, zaś najbardziej spektakularny wzrost produkcji w roku 2021 odnotował przemysł produkcji wyrobów E&E. Ten obraz sytuacji potwierdzają najświeższe dostępne dane GUS. Średnia wzrostu produkcji sprzedanej dla sektora produkcji tworzyw sztucznych i gumy w I kwartale 2022 roku wyniosła blisko 28%, nieco poniżej średniej dla całego przetwórstwa przemysłowego. Ponadto dane GUS dotyczące zatrudnienia w branży wskazują stały wzrost.


Nowa rzeczywistość, w której znalazł się biznes ze względu na pandemię COVID-19 i wynikające z niej zaburzenia w łańcuchu dostaw, ponownie zmieniła się wraz z agresją Rosji na Ukrainie. Krótkoterminowe konsekwencje już obserwujemy – wiążą się m.in. z wpływającymi na branżę rosnącymi cenami paliw i destabilizacją na rynku surowców. Długoterminowe skutki trudno sobie teraz wyobrazić. Mimo tak niepewnych warunków branża tworzyw sztucznych nie traci z oczu kluczowych celów, które są jasno skupione na dążeniu do zeroemisyjności i cyrkularności. Cieszymy się, że obserwowane od lat dążenie do zamykania obiegu tworzyw sztucznych znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbach.

podsumowała ANNA KOZERA-SZAŁKOWSKA, Dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska

W tym roku dane europejskie opublikowane przez Plastics Europe w raporcie „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie” po raz pierwszy uzupełnione zostały o dane dla 8 kluczowych krajów, w tym Polski. Szczegółowa analiza obiegu tworzyw sztucznych w 2020 roku w Polsce uwzględniająca produkcję, przetwórstwo, konsumpcję, gospodarkę odpadami, recykling oraz wykorzystanie recyklatów, wskazuje m.in. że udział regranulatu w ilościach przetwarzanych przez polskich przetwórców wynosi ok. 15%, przy czym jedynie 9,3% pochodzi z odpadów pokonsumenckich. Dane te są zbliżone, ale nieco niższe od średnich europejskich wynoszących odpowiednio 16,8% i 10%. Z kolei porównując dane dotyczące przetwórstwa oraz zużycia w wyrobach, widać wyraźne różnice dla Polski i Europy. W Europie ilości przetwarzane w zakładach i obecne w wyrobach na rynku są zbliżone i wynoszą odpowiednio 53,9 mln ton oraz 53,6 mln ton. W przypadku Polski widać wyraźne dysproporcje: 4,1 mln. ton vs 3,4 mln ton, co potwierdza, że Polska jest eksporterem netto wyrobów z tworzyw sztucznych.

Konferencja prasowa podczas targów Plastpol była też okazją do zaprezentowania tegorocznej edycji projektu edukacyjnego prowadzonego przez Plastics Europe Polska „Plastek i jego zaczarowane pudełko”, która realizowana jest w partnerstwie z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. –  firmą członkowską Plastics Europe Polska. –Dzięki partnerowi zestawy eksperymentów trafią do uczniów klas 0-4 ze szkół w powiecie płockim, gdzie firma prowadzi swoją działalność. W ten sposób wesprze edukację najmłodszych uczniów w swojej społeczności lokalnej. Więcej o projekcie i zasadach zgłoszenia nauczycieli na stronie: http://www.eksperymentyplastka.pl/