Nowym Prezesem Plastics Europe został Marco ten Bruggencate, pełniący w Dow stanowisko Commercial VP EMEA

Bruksela, 20 maja 2022 r.

Plastics Europe, będące głosem branży tworzyw sztucznych w Europie, ogłosiło dziś mianowanie na stanowisko Prezesa Marco ten Bruggencate, Commercial Vice President for Packaging and Specialty Plastics EMEA, Dow. Zastąpił w tej roli Dr Markusa Steilemanna, CEO, Covestro.  

Marco ten Bruggencate jako nowy prezes kontynuować będzie realizację ambitnego programu zrównoważonego rozwoju Plastics Europe i jego firm członkowskich, zgodnie z unijnymi założeniami Zielonego Ładu i dążeniem do neutralności klimatycznej. Marco ten Bruggencate pogratulował swojemu poprzednikowi kluczowej roli jaką odegrał on we wspieraniu transformacji branży w kierunku zeroemisyjności i obiegu zamkniętego, m.in. promując odważne stanowiska branży tworzyw, do których zaliczyć należy wezwanie do wprowadzenia obowiązkowego celu UE dotyczącego zawartości recyklatów w opakowaniach z tworzyw sztucznych na poziomie 30% do 2030 r.

W ciągu ostatnich dwóch lat Dr Steilemann wspierał zwiększenie wysiłków na rzecz zapobiegania stratom granulatu tworzyw i przedostawania się go do środowiska, poprzez inicjatywę wprowadzenia procedury certyfikacyjnej europejskiego programu Operation Clean Sweep®, opracowywanej we współpracy z całym łańcuchem wartości tworzyw sztucznych. Zlecił także wykonanie niezależnego raportu „ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego Klimatycznie Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie” oraz nadzorował wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej, łącznie z nową stroną internetową, zorientowanej wokół zrównoważonego rozwoju i lepiej odzwierciedlającej fundamentalne zmiany zachodzące zarówno w branży, jak i w Plastics Europe.

Jak uważa Dr Markus Steilemann: “Świat nie może funkcjonować bez tworzyw sztucznych, szczególnie jeśli chcemy zapewnić zeroemisyjną przyszłość Europy. Kontynuacja wykorzystania zasobów nieodnawialnych nieuchronnie prowadzi do klimatycznego kryzysu, zatem już teraz niezbędna jest efektywna współpraca pomiędzy naszą branżą, łańcuchem wartości tworzyw i prawodawcą. Przyspieszenie zmian systemowych w branży tworzyw sztucznych oraz współpraca  na rzecz lepszych rozwiązań prawnych to warunek niezbędny, podobnie jak rozwój w zakresie inwestycji i innowacji. Plastics Europe niezmiennie ma tu istotną rolę do odegrania i życzę mojemu następcy Marco ten Bruggencate wielu sukcesów w pełnieniu nowej funkcji.”

„Jestem dumny z objęcia tej ważnej roli w tak ekscytującym i pełnym wyzwań dla branży momencie. Doskonale zdajemy sobie sprawę ze skali i złożoności transformacji naszej branży i mamy świadomość, jak kluczową rolę odgrywamy w zmniejszeniu emisji, redukcji odpadów oraz zwiększeniu cyrkularności. Realizując nasze ambitne założenia, zamierzamy nadal podejmować odważne decyzje i zajmować zdecydowane stanowiska, z naciskiem na konkretne działania. Nie mamy wpływu na wszystkie elementy zachodzących zmian, nie mamy także odpowiedzi na wszystkie otwarte pytania związane z wyzwaniami, z którymi aktualnie mierzymy się jako producenci, a także cały szeroko rozumiany system tworzyw sztucznych. Najważniejsza będzie współpraca wszystkich zainteresowanych stron. Bardzo mnie cieszy perspektywa współpracy z interesariuszami w celu realizacji prawdziwie zrównoważonej gospodarki tworzyw w Europie.”

komentuje Marco ten Bruggencate,  nowy Prezes Plastics Europe

Marco ten Bruggencate rozpoczął pracę w Dow w 2000 roku, gdzie następnie zajmował różne stanowiska w Europie i USA. Przed objęciem roli Commercial Vice President Packaging & Specialty Plastics EMEA, pracował jako Global Strategy Director Polyurethanes, CAV & Construction, Global Business Director Building & Construction, a wcześniej również jako Global Business Director Construction Chemicals. Marco jest Holendrem, obecnie mieszka w Horgen (Szwajcaria). W Dow wspiera również integrację i różnorodność jako zastępca przewodniczącego Women’s Inclusion Network, oraz Executive Sponsor the Disability Employee Network w EMEAI.