Spotkanie Branży Tworzyw Sztucznych 2021 już za nami!


26 maja br. odbyła się kolejna edycja corocznej konferencji Plastics Industry Meeting. Tematem przewodnim spotkania, organizowanego ponownie w formule online, była sytuacja w branży i wpływ tworzyw sztucznych na konsumentów i środowisko. Organizatorami byli Fundacja PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. 

Konferencja była podzielona na dwie sesje: „Wokół rynku i legislacji” oraz „Tworzywa sztuczne a konsument”, zaś zakończyła ją dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli przemysłu FMCG oraz branży kosmetycznej i detergentowej, w tym Dow Polska, Guillin Polska, Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Replas Recycling Plastics. Spotkanie było okazją do analizy wyzwań, z jakimi mierzy się branża. 

„Pomimo trwającej pandemii mają miejsce istotne zmiany w otoczeniu biznesu tworzyw sztucznych, jak nowe regulacje związane z SUP czy zapowiadany na jesień projekt ustawy o ROP. Również mimo faktu, że tworzywa w czasie pandemii bezsprzecznie udowodniły swój pozytywny wkład w ochronę zdrowia i życia ludzi, cały czas mamy do czynienia z szeregiem nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej na temat szkodliwości tworzyw. Musimy nieustannie prowadzić akcje edukacyjne uświadamiające konsumentom rzeczywistą rolę plastików w ich życiu, jednocześnie zachęcając do wszelkich działań mających na celu zawracanie odpadów do ponownego wykorzystania jako surowce. Służy temu również hasło, jakie PZPTS systematycznie propaguje, to jest „Nie śmieć plastikiem”

Tadeusz Nowicki, prezes zarządu firmy Ergis oraz prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji były takie zagadnienia, jak transpozycja dyrektywy SUP do polskiego systemu prawnego, Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, wpływ tworzyw na środowisko oraz zagadnienia związane z recyklingiem plastików.

„Jeszcze przed pandemią COVID-19, doświadczyliśmy, jak bardzo tworzywa sztuczne są potrzebne ludziom. Pełnią bardzo użyteczną rolę, są wytrzymałe, lekkie i ekonomiczne, można je poddawać recyklingowi, są alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych materiałów. Dzięki temu tworzywa sztuczne w znacznej mierze upowszechniły się w ostatnich dziesięcioleciach. Pamiętajmy tu też o ich funkcjonalności – na przykład opakowania z tworzyw sztucznych wydłużają okres przydatności żywności do spożycia i zapobiegają jej przedwczesnemu marnowaniu. Obawy, które na ich temat ostatnio pojawiają się, dotyczą przede wszystkim obecności odpadów z tworzyw sztucznych w niewłaściwych miejscach i są bardziej związane z błędami w zachowaniu konsumentów, a nie z samymi tworzywami sztucznymi. Teraz, w czasie pandemii, po raz kolejny przekonaliśmy się, że tworzywa sztuczne są niezawodne i zapewniają nowoczesne rozwiązania – są odpowiedzią na bardzo aktualne potrzeby sanitarne i higieniczne. Ważne jest, abyśmy teraz wszyscy ponownie zastanowili się i odróżnili pozytywny wpływ tworzyw sztucznych na nasze codzienne życie od obecności tworzyw sztucznych w środowisku, która jest negatywnym zjawiskiem. Te dwa fakty niekoniecznie są ze sobą powiązane, możemy mieć jedno bez drugiego.” 

Umberto Credali, prezes Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż i członek zarządu Basell Orlen Polyolefins, a także prezes Fundacji PlasticsEurope Polska.

Nagranie z konferencji jest dostępne tutaj