Europejscy producenci tworzyw planują przeznaczyć 7,2 miliarda euro na inwestycje w recykling chemiczny

PlasticsEurope ogłasza plany producentów tworzyw sztucznych dotyczące zwiększenia inwestycji w recykling chemiczny z 2,6 miliarda euro w roku 2025 do 7,2 miliarda euro w 2030 roku. 

W celu przyspieszenia inwestycji w rozwój kluczowych technologii i realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, PlasticsEurope wzywa do zapewnienia jasnych i zharmonizowanych przepisów i spójnych ram prawnych. 

Recykling chemiczny umożliwia przetworzenie tych strumieni odpadów tworzyw, z których do tej pory odzyskiwano energię bądź trafiały one na wysypiska. Technologia ta umożliwia dostarczenie  znaczących ilości recyklatów o właściwościach takich samych jak tworzywa pierwotne   i stanowi doskonałe uzupełnienie recyklingu mechanicznego. Branża recyklinu, w tym chemicznego, ma ogromny potencjał tworzenia nowych, jakościowych miejsc pracy i jest ważnym elementem neutralnej klimatycznie i konkurencyjnej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Europie. 

Szacuje się, że do 2050 niemal 60% produkcji tworzyw sztucznych może opierać się na surowcach wielokrotnie wykorzystywanych m.in. w procesach recyklingu1. Firmy zrzeszone w PlasticsEurope już teraz inwestują miliardy euro współpracując z partnerami z łańcucha wartości na rzecz rozwoju recyklingu chemicznego i innych innowacyjnych technologii z zamiarem dalszego zwiększania tych inwestycji tak, aby osiągnąć produkcję recyklatów na poziomie 1,2 mln ton do 2025 r. oraz 3,4 mln ton do 2030 r. 

„Recykling chemiczny zmienia dotychczasowe zasady, stając się istotnym elementem składowym gospodarki o obiegu zamkniętym i to nie tylko w Europie. Wzrost inwestycji w tym zakresie potwierdza determinację branży do znalezienia skutecznych rozwiązań problemu odpadów tworzyw przy jednoczesnym wsparciu realizacji ambitnych celów klimatycznych zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie. Aby w pełni wykorzystać możliwości tej technologii, potrzebne są inwestycje na ogromną skalę.”

Dr Markus Steilemann, prezes PlasticsEurope i CEO firmy Covestro, podczas dzisiejszej debaty “Closing the loop on chemical recycling in Europe”.

„Redukcja ilości opakowań, nowe projektowanie i inwestycje w zamykanie obiegu opakowań to ekscytujący i oczekiwany kierunek rozwoju. Możliwość przekształcenia, zamiast kierowania ich na wysypiska lub do odzyskiwania z nich energii, różnorodnych odpadów tworzyw w procesach recyklingu chemicznego w materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, będzie ważnym krokiem w kierunku umożliwienia firmie Mars i innym producentom realizacji ambicji, by nasze opakowania stanowiły ważną część gospodarki obiegu zamkniętego.”

Colin Yates, Packaging Sustainability Director w Mars Pet Nutrition

Zwiększanie skali tej technologii i realizacja szerszej systemowej zmiany wymaga narzędzi, które zawierają wiele różnych rozwiązań, takich jak dywersyfikacja surowców, nowa infrastruktura, modele biznesowe, nowe materiały, zapobieganie powstawania odpadów, eko-projektowanie i wiele innych. Z perspektywy przemysłu, równie ważne jest, by politycy tworzyli zasady i podstawy prawne dające poczucie stabilności i motywujące do dalszego inwestowania.

„Potrzebujemy harmonijnych i silnych podstaw jednolitego rynku, aby móc w pełni wykorzystać potencjał recyklingu chemicznego. Musimy utrzymać siłę Europejskiego Jednolitego Rynku i chronić jego integralność. Musimy też zdać sobie sprawę, że mamy w tym jeden, wspólny cel: zapewnienie przyszłego rozwoju Europy, dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak recykling chemiczny.”

Markus Steilemann

Współpraca z partnerami publicznymi i prywatnymi na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym jest kluczowa, by zachęcać do właściwe zagospodarowania plastikowych odpadów poprzez rozwój recyklingu i odzysku tworzyw. Planowana ilość 1,2 mln ton tworzyw wyprodukowanych z surowców pochodzących z recyklingu chemicznego, wniesiona przez firmy członkowskie PlasticsEurope, to istotny wkład w realizację ambitnego celu określonego w ramach Plastics Strategy, tj 10 mln ton tworzyw z recyklingu na rynku UE do roku 2025. Nad rozwiązaniami umożliwiającymi realizację tego celu pracuje Circular Plastics Alliance powołany z inicjatywy Komisji Europejskiej.

„To unikatowe podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym pozwala na ustalenie właściwej hierarchii między technologiami recyklingu mechanicznego i chemicznego oraz dostarczenie optymalnych rozwiązań dla całego łańcucha wartości tworzyw, dzięki czemu można efektywnie obniżyć wpływ branży na środowisko”

Lucrèce Foufopoulos, Executive Vice President – Polyolefins and Circular Economy oraz CTO w firmie Borealis.

1McKinsey – How plastics waste recycling could transform the chemical industry