Jak branża po latach wzrostu odnajdzie się w nowej sytuacji gospodarczej?

Spowolnienie światowej gospodarki obserwowane w ostatnich latach w oczywisty sposób dotyka także przemysłu tworzyw sztucznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbach – wg szacunkowych danych stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope w roku 2019 wyprodukowano na świecie 368 mln ton tworzyw, a tempo wzrostu wyniosło ok. 2,4% i jest to wartość niższa niż w latach poprzednich. W Europie odnotowano niewielki spadek produkcji w porównaniu z rokiem 2018 – z udziałem 15,8% zajmuje ona 3 miejsce po Chinach (31%) i krajach NAFTA (18,5%).

Zapotrzebowanie ze strony przetwórców na tworzywa w Europie, oscylujące od kilku lat pomiędzy 50 a 52 mln ton, szacuje się w roku 2019 na 50,7 mln ton, czyli o ok. 0,8% mniej niż w roku poprzednim 1. Na rezultat ten niewątpliwie wpływ mają gorsze wyniki branży w Niemczech, gdzie produkcja tworzyw w roku 2019 spadła o 3,9% 2, a obroty producentów tworzyw zmniejszyły się o ok. 7,9%.

W Polsce zapotrzebowanie na tworzywa do produkcji wyrobów w roku 2019 szacowane jest przez PlasticsEurope na ok. 3,6 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2018 o ok. 3%. Polska jest importerem netto tworzyw – największą ilość surowca importujemy z Niemiec, a spoza UE – z Korei Południowej. Ilości tworzyw zużywane na potrzeby przetwórstwa w naszym kraju stanowią ok. 7 % średniego zapotrzebowania europejskiego, a Polska pozostaje na szóstym miejscu pod względem zapotrzebowania na tworzywa w Europie po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Udział poszczególnych segmentów zastosowań w ogólnym zużyciu tworzyw pozostaje niezmienny od lat – na pierwszym miejscu opakowania, kolejno wyroby dla budownictwa i motoryzacji3.

Branża tworzyw sztucznych w Polsce od kilkunastu lat intensywnie się rozwija – z danych PlasticsEurope wynika, że od roku 2006 (kiedy zaczęto zbierać te dane) do roku 2019 zapotrzebowanie na tworzywa do produkcji wyrobów wzrosło o 60%. Z kolei analiza danych GUS pokazuje, że wartość produkcji sprzedanej wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w Polsce w latach 2010-2019 wzrastała szybciej (CAGR 7,2%), niż całego przetwórstwa przemysłowego ogółem (CAGR 5,5%). 

„Optymizm podbudowany rozwojem branży obserwowanym w ostatnich latach znacznie osłabł w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią Covid-19. Dane GUS wskazują, że produkcja sprzedana wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w kwietniu i w maju br. drastycznie spadła: o 25,6% i o 17% w porównaniu w analogicznymi miesiącami roku ubiegłego. Nie ma więc mowy o powtórzeniu sytuacji sprzed lat – tu przypomnę, że podczas poprzedniego kryzysu (2008-2009) byliśmy jednym z nielicznych krajów europejskich, w których praktycznie nie odnotowano spadku zapotrzebowania na tworzywa. Obecny kryzys dotknął prawie wszystkie dziedziny życia i gospodarki i z pewnością jego negatywny wpływ na naszą branżę będzie bardzo duży, znacznie dłużej potrwa też wychodzenie z kryzysu. Ważne jest, aby mogło się to odbyć z zachowaniem obranej ścieżki transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i w oparciu o legislację opartą na wiedzy naukowej, co pozwoli w pełni docenić znaczenie tworzyw sztucznych w nowoczesnej i zrównoważonej gospodarce. Jestem przekonany, że w ostatnim czasie wielu z nas uzmysłowiło sobie jak bardzo potrzebne są wyroby wykonane z tworzyw sztucznych, zwłaszcza te przyczyniające się do poprawy higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego”.

Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Polska,

Informacje dodatkowe

1 Dane ostateczne opublikowane zostaną w raporcie „Tworzywa sztuczne – Fakty 2020”, planowanym w październiku br.

2 Raport roczny PlasticsEurope Deutschland https://www.plasticseurope.org/de/newsroom/press-releases/wirtschaftliche-situation-der-kunststofferzeuger

3 Szczegółowe dane opublikowane zostaną we wrześniu br. w raporcie rocznym Fundacji PlasticsEurope Polska