Dr Markus Steilemann nowym prezesem Plastics Europe

Na stanowisko prezesa stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope został wybrany
Dr Markus Steilemann, Chief Executive Officer firmy Covestro, zastępując Javiera Constante, który objął funkcję prezesa Dow Latin Ameryka.

Nowy prezes PlasticsEurope będzie dalej rozwijał stowarzyszenie i jego działalność w kierunku promowania zrównoważonej gospodarki obiegu zamkniętego.

Dr Steilemann wyraził uznanie dla swojego poprzednika, podkreślając jego rolę w nadzorowaniu reorganizacji stowarzyszenia, której celem jest lepsza koordynacja działań firm członkowskich w kierunku osiągnięcia celów zawartych w Dobrowolnym Zobowiązaniu branży Plastics 2030 oraz jego zaangażowanie w działania związane z przeciwdziałaniem wycieku granulatu do środowiska.

„Niezmiernie się cieszę, że Markus został wybrany na to kluczowe stanowisko. Zwłaszcza w obecnych czasach – pełnych trudności i wyzwań – przemysł potrzebuje takiego wizjonera i przywódcy, jak Markus, by wspólnie tworzyć prawdziwie zrównoważoną przyszłość. Wierzę, że z nim na czele PlasticsEurope jest dobrze przygotowane do wspólnej pracy przy realizacji przez przemysł tworzyw sztucznych celów GOZ.” 

Ustępujący prezes, Javier Constante.

Nowy prezes PlasticsEurope podkreśla: “W świetle obecnych globalnych wyzwań, prężny przemysł tworzyw jest absolutnie niezbędny do budowania zrównoważonej gospodarki i spowodowania, że gospodarka obiegu zamkniętego stanie się nowym wiodącym modelem wzrostu gospodarczego. Już teraz zwiększamy konkurencyjność naszego przemysłu i tworzymy dodatkową wartość, poprzez zwiększenie zawrócenia do obiegu tworzyw we wszystkich zastosowaniach oraz dzięki wykorzystaniu odpadów i produktów po zakończeniu ich cyklu życia jako źródła surowców do produkcji nowych wyrobów. Firmy stowarzyszone w PlasticsEurope podążają już tą drogą transformacji i liczę na to, że wspólnie z nami taką transformację będą realizować wszyscy uczestnicy łańcucha wartości.”

Dr Markus Steilemann został powołany na stanowisko Chief Executive Officer w firmie Covestro w czerwcu 2018r. Swoją karierę biznesową rozpoczął w 1999 r. w Bayer Group, a od 2008 r. piastował stanowiska menedżerskie w jednostce biznesowej poliwęglanów w spółce Bayer MaterialScience, przekształconej następnie w Covestro. W latach 2013-2015 dr Steilemann zarządzał tą jednostką biznesową w Chinach. W 2015 r. dołączył do Covestro w Niemczech, jako członek zarządu odpowiedzialny za innowacje. Ponadto w następnym roku został szefem jednostki poliuretanów, a w 2017 r. – Chief Commercial Officer wszystkich trzech jednostek biznesowych, będąc odpowiedzialnym za innowacje, marketing i sprzedaż. Dr Steilemann (urodzony w 1970 r. w Niemczech) ma tytuł doktora chemii, uzyskany na Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie (RWTH Aachen University).