Materiały do kontaktu z żywnością

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie artykułów spożywczych przed zanieczyszczeniem i w zapobieganiu stratom żywności. 

Jednak substancje chemiczne wykorzystywane w procesie produkcji tych ważnych materiałów niekiedy wzbudzają niepokój. Czy słusznie?

W nowej publikacji PlasticsEurope, teraz dostępnej również w języku polskim,  znajdują się najważniejsze fakty na temat bezpieczeństwa tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością.