Wspomnienie Dr Rüdigera Baunemanna

AKTUALNOŚCI

    Stowarzyszenie PlasticsEurope z głębokim smutkiem informuje, że 17 kwietnia zmarł niespodziewanie 
    dr Rüdiger Baunemann, Dyrektor Generalny PlasticsEurope Deutschland e.V.

Dr Baunemann przewodniczył niemieckiemu oddziałowi stowarzyszenia od 2011, jednocześnie będąc odpowiedzialnym za cały Region Centralny PlasticsEurope. Odegrał istotną rolę w rozwoju paneuropejskiego charakteru stowarzyszenia PlasticsEurope. Dzięki przygotowaniu naukowemu i technicznemu dr Baunemann stał się ważnym ekspertem  w różnych dziedzinach związanych z tworzywami sztucznymi, w tym w kwestiach standaryzacji, która była jego szczególnym polem.
 

Wraz z odejściem dr Baunemanna straciliśmy ważnego ambasadora tworzyw, a także człowieka, którego charakteryzowała autentyczność, otwartość i szacunek, zaś jego zespół – cenionego i kompetentnego szefa. Będziemy wspominać jego głębokie zaangażowanie w sprawy przemysłu tworzyw, któe mogliśmy podziwiać podczas ostatnich targów K w październiku 2019 r. Podczas tych wydarzeń jego gorliwość była szczególnie widoczne, zwłaszcza w kontaktach i wymianie poglądów politykami, reprezentantami przemysłu i organizacji pozarządowych oraz z  dziennikarzami.
 

Jego niespodziewane odejście napełniło nas głębokim smutkiem i poczuciem straty.

Łączymy się w żalu z Rodziną i najbliższymi współpracownikami.