„Recykling rejs” w czasie pandemii

Formuła tegorocznego projektu Recykling Rejs 2020, zaplanowanego początkowo jako seria krótkich akcji z licznym udziałem lokalnych społeczności i zaproszonych gości w okresie od marca do września br. musiała ulec zmianie ze względu na stan epidemiczny ogłoszony w Polsce.

Recykling Rejs 2020 rozpoczął się pierwszego dnia wiosny spływem kajakowym na Odrze na trasie 221 km – pod hasłem „Śmieci spływają rzekami do morza – musimy być szybsi od śmieci!”. Jednak tym razem swój pierwszy rejs partner Fundacji Dominik Dobrowolski – ekolog i podróżnik- odbył samotnie, a zaproszony reporter filmował wyprawę z brzegów Odry. Kolejne akcje rozpoczęły się w drugi weekend maja (zobacz film) i poświęcone były sprzątaniu Odry, kanałów, brzegów i nadrzecznych lasów przez lokalną społeczność (wodniaków i zwykłych mieszkańców Wrocławia) – oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Kolejny etap projektu zaplanowany na drugą połowę roku zostanie zatwierdzony w późniejszym terminie, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Przebieg tegorocznego projektu Recykling Rejs można śledzić na www.recykling-rejs.pl oraz na www.facebook.com/RecyklingRejs

Akcje „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” organizowane są przez Fundację PlasticsEurope Polska od 2011 r. Ich celem jest edukowanie na temat przeciwdziałania zaśmieceniu środowiska wodnego i zwrócenie przy tym uwagi na konieczność właściwego postępowania z wartościowymi odpadami, takimi jak odpady tworzyw sztucznych. Recykling Rejs to jeden z kilkuset projektów prowadzonych aktualnie na całym świecie w ramach inicjatywy przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata „Marine Litter Solutions” (www.marinelittersolutions.com).