O możliwych drogach dojścia do cyrkularności i zeroemisyjności europejskiej branży tworzyw sztucznych dyskutowano już wielokrotnie. Podczas trzeciej edycji Polish Circular Forum w znacznej mierze skoncentrowano się na praktycznych, już funkcjonujących rozwiązaniach, a także na tym, czego potrzebuje przemysł, aby rozwijać ich potencjał w Polsce.

Aktualności