Tworzywa – Fakty 2021

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

„Tworzywa – Fakty” to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku tworzyw sztucznych, bilans handlowy, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży tworzyw sztucznych. Opracowanie daje obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i dobrobytu Europy.