Porozmawiajmy o dobrych praktykach w gospodarce odpadami – konferencja podczas POLECO 2023

Jak zwiększyć efektywność w gospodarce odpadami, czyli jak uzyskać więcej z zebranego strumienia odpadów? To myśl przewodnia drugiej edycji konferencji „Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o…”, która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w dniach 17-19 października 2023 r. w Poznaniu.

Recykling tworzyw sztucznych – teraźniejszość i przyszłość

To część konferencji, której patronem jest Fundacja PlasticsEurope Polska. Istotnym wyzwaniem w Polsce, z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celów recyklingu wyznaczonych w GOZ, pozostaje niewystarczająca dostępność dobrej jakości surowca do recyklingu, będąca skutkiem m.in. nieefektywnej zbiórki surowca z gospodarstw domowych. W tym kontekście ważnym elementem dyskusji o gospodarce odpadami tworzyw sztucznych w Polsce oraz podstawą do podejmowania decyzji o kierunkach i wielkości inwestycji w tym obszarze jest dobry system zbierania danych i ich pełna wielokierunkowa analiza.

Zdaniem branży konieczna jest dyskusja na ten temat, prowadzona w szerokim gronie ekspertów reprezentujących wszystkich interesariuszy, a wśród szczegółowych zagadnień powinny się znaleźć m.in. sposoby poprawy sprawozdawczości na temat odpadów, w tym bardziej rygorystycznych reguł przydzielania kodów odpadowych we wszystkich operacjach odbioru, zbierania i przetwarzania odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów.

Ważnym elementem tej dyskusji pozostaje także kwestia zapewnienie surowca do recyklingu, który zgodnie z GOZ jest priorytetowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, mającym zawsze pierwszeństwo przed odzyskiem energii z odpadów i składowaniem.

Wstęp jest bezpłatny dla gości targowych. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Data
17 paź 2023
Miejsce
Poznań
Organizator
Fundacja PlasticsEurope Polska, Grupa MTP, TOMRA i TOMRA Talks, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy