Stanowisko Plastics Europe w sprawie głosowania Parlamentu Europejskiego nad rozporządzeniem PPWR

Komentarz Virginii Janssens, Dyrektor Zarządzającej Plastics Europe:

„Głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego jest milowym krokiem w cyrkularnej transformacji gospodarki tworzyw sztucznych.

Przyjęty tekst jest ambitny i będzie wymagał wdrożenia w praktyce. Prawne ustanowienie obowiązkowych celów w zakresie zawartości recyklatów dla sektora opakowań to jasny sygnał dla branży, że popyt na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu będzie wzrastał, co pobudzi inwestycje w technologie recyklingu oraz przyspieszy rozwój produktów nadających się do recyklingu.

Teraz podobne środki należałoby zastosować w innych sektorach wykorzystujących tworzywa sztuczne – w tym w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym – w ramach szerszej polityki i ram regulacyjnych, które napędzają popyt na cyrkularne surowce i zapewniają pozytywny klimat dla inwestycji i innowacji w Europie.

Widzimy jednak potrzebę wyczerpującej oceny wpływu ustanowionych celów w zakresie ponownego użycia na wybrane aplikacje, zwłaszcza w opakowaniach transportowych. Pomimo naszych zastrzeżeń co do braku neutralności materiałowej podważającej wyjściowy cel PPWR, czyli ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych, popieramy przyjęcie rozporządzenia w planowanym czasie.

W tej chwili należy skoncentrować się na dodatkowych aktach prawnych koniecznych do wdrożenia rozporządzenia w terminowy i realistyczny sposób. Plastics Europe będzie dalej współpracować z decydentami, partnerami w łańcuchu wartości i innymi interesariuszami, aby zapewnić pomyślne wdrożenie rozporządzenia jako kluczowej polityki pozwalającej przyspieszyć cyrkularną transformację systemu tworzyw sztucznych”.