Stanowisko Plastics Europe w sprawie komplementarności recyklingu chemicznego i mechanicznego

Urzeczywistnienie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych i zapewnienie dostępności zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń wymaga wykorzystania wszystkich znanych technologii recyklingu. Tylko dzięki temu będzie możliwe osiągnięcie w Europie ambitnych celów zrównoważonego rozwoju.