Aktualności Wyświetl więcej

#changingplasticsforgood

Wielokrotnie przerabiamy pojemniki na jogurty w… pojemniki na jogurty!
Projektowanie produktów z myślą o recyklingu
Znajdowanie nowych sposobów recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych w piankach materacowych
Produkowane przez nas tworzywa sztuczne odgrywają kluczową rolę w budowaniu sieci energii odnawialnej

Plastics Europe: enabling a sustainable future

Plastics Europe jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu.

Plastics Europe utrzymuje ścisłą współpracę z krajowymi stowarzyszeniami związanymi z przemysłem tworzyw, działającymi zarówno w Europie jaki i na świecie. W stowarzyszeniu zrzeszonych jest ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii, wynosi powyżej 90%. Plastics Europe współpracuje także na poziomie globalnym poprzez Światową Radę Przemysłu Tworzyw (World Plastics Council – WPC) oraz poprzez Światową Koalicję na rzecz Tworzyw (Global Plastics Alliance – GPA). 

Zostań członkiem
Plastics Europe

W Plastics Europe postrzegamy swoją rolę jako katalizatora zmian branży tworzyw sztucznych, który przyspiesza rozwój zrównoważonych rozwiązań cenionych przez społeczeństwo.