Podczas XVI edycji Plastics Industry Meeting, spotkania branży tworzyw sztucznych, organizowanego co roku przez Fundację PlasticsEurope Polska i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, eksperci z całego łańcucha wartości ponownie dyskutowali o największych wyzwaniach i najbardziej pożądanych drogach rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych.

Aktualności
Aktualności