Reakcja branży na propozycję Rozporządzenia w sprawie zapobiegania wyciekom granulatu w celu ograniczenia zanieczyszczeń mikroplastikami

„Wycieki granulatu tworzyw sztucznych do ekosystemów są niedopuszczalne, a potrzeba zapobiegania temu niezamierzonemu przedostawaniu się granulatu do środowiska jest priorytetową kwestią dla branży i innych uczestników łańcucha wartości. Dlatego cieszy nas propozycja Komisji Europejskiej mającą na celu ograniczenie niezamierzonego uwalniania granulatu tworzyw sztucznych do środowiska.

Chociaż nie mieliśmy jeszcze okazji dokładnego przeanalizowania wyników pracy Komisji, według naszej wstępnej oceny, propozycja opiera się na dotychczasowych wysiłkach naszej branży podejmowanych w ramach Operation Clean Sweep® Europe.

Pozostajemy zaangażowani we współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w celu dalszego udoskonalenia przedstawionej propozycji i zapewnienia sukcesu wypracowanych w następstwie aktów prawnych.”

Virginia Janssens – Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe

Uwaga edytorska:

Europejski przemysł tworzyw sztucznych podjął kroki w kierunku dodatkowego wzmocnienia dobrowolnego programu branży Operation Clean Sweep® (OCS), której celem jest rozwiązanie problemu wycieków granulatu tworzyw sztucznych w całym łańcuchu wartości, m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji zapewniającego weryfikację stosowania założeń programu. Dowiedz się więcej tutaj.

Copyright Danny Gys