Program operation clean sweep® stał się integralną częścią strategii plasticseurope

PlasticsEurope, europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych opublikowało dziś kolejną edycję raportu dokumentującego rozwój programu Operation Clean Sweep® (OCS), w którym opisane są podejmowane przez firmy członkowskie wraz z całym łańcuchem wartości branży tworzyw działania mające na celu zapobieganie stratom granulatu tworzyw i przedostawaniu się go do środowiska.

Przy tej okazji PlasticsEurope zaprezentowało także plan działań zmierzających do opracowania do 2022 roku procedury certyfikacji w zakresie zarządzania granulatem w Europie. Procedura ta zawierać będzie listę koniecznych wymagań, opartych na sześciu podstawowych zobowiązaniach zawartych w deklaracji OCS, które będą kontrolowane podczas zewnętrznych audytów prowadzonym przez akredytowanych audytorów. Plan działań zakłada również przeprowadzenie do roku 2025 zewnętrznego audytu wszystkich organizacji członkowskich PlasticsEurope.

Raport dostępny jest na www.opcleansweep.eu oraz na www.plasticseurope.org

Informację na temat innych działań na rzecz zwalczania zaśmiecenia środowiska morskiego można znaleźć na www.marinelittersolutions.org.