Europejscy producenci tworzyw sztucznych wzywają do określenia obowiązkowej zawartości recyklatu w opakowaniach na poziomie 30% do 2030 r.

Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest wspierająca legislacja i współpraca z łańcuchem wartości.

PlasticsEurope popiera cel zapobiegania i redukcji nadmiernych opakowań i odpadów opakowaniowych. Dlatego z otwartością przyjmujemy inicjatywę nowelizacji Dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (ang. Packaging and Packaging Waste Directive, PPWD), kluczowego elementu unijnej legislacji dotyczącej przejścia branży tworzyw sztucznych do gospodarki obiegu zamkniętego. Europejscy producenci tworzyw sztucznych wyrażają swoje poparcie dla inicjatywy Komisji Europejskiej ustanowienia konkretnego poziomu obowiązkowej zawartości recyklatu w wyrobach opakowaniowych i już dziś wzywają do określenia tego celu na poziomie 30% dla wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2030.

Firmy członkowskie PlasticsEurope już rozpoczęły prace na rzecz realizacji tego wyzwania inwestując miliardy euro w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia dostaw wysokiej jakości recyklatu z tworzyw sztucznych. Dla osiągniecia obowiązkowego celu 30% konieczne jest zwiększenie skali recyklingu chemicznego. Z tego względu nasze firmy członkowskie planują w skali europejskiej inwestycje w niezbędne technologie i infrastrukturę na poziomie 2,6 mld euro do roku 2025 i do 7,2 mld euro do roku 2030.

 “Świat musi uznać gospodarkę obiegu zamkniętego za element konieczny do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ochrony zasobów i środowiska. Wezwanie do określenia wiążącego celu dla zawartości recyklatu chemicznego w wyrobach opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyraża nasze zaangażowanie w przyspieszenie przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego i pomoc w realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i Planu Działań GOZ.”

Dr Markus Steilemann, prezes PlasticsEurope i CEO w Covestro

Osiągnięcie poziomu 30% recyklatu w opakowaniach wymagać będzie nowego, systemowego myślenia, zmiany nawyków i nastawienia, produktów wyższej jakości, innowacji w zakresie ekoprojektowania, nowej infrastruktury i wielu innych czynników. Recyklat musi być odzyskiwany ze wszystkich strumieni odpadów tworzyw sztucznych z wykorzystaniem dostępnych technologii recyklingu, w tym recyclingu mechanicznego i chemicznego, w oparciu o wiarygodne metody określania zawartości recyklatu wykorzystujące bilans masowy.

Potrzebujemy harmonijnej legislacji i polityki unijnej, które dadzą stabilność i zachętę do dalszych inwestycji w selektywną zbiórkę odpadów, sortowanie i infrastrukturę do recyklingu, włączając recykling chemiczny. Musimy w pełni wykorzystać siłę jednolitego rynku. Należy jednak pamiętać, że zmiany systemowe wymagają zgranej współpracy. Jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele jedynie pracując razem z instytucjami unijnymi i wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości. W warunkach współpracy i przy wsparciu legislacji za 10 lat nasza branża będzie w zupełnie innym miejscu niż jest obecnie.”

Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca PlasticsEurope

Circular Plastics Alliance (CPA), inicjatywa Komisji Europejskiej, jest doskonałym przykładem takiej współpracy. Sojusz, którego liderem jest PlasticsEurope, skupia ponad 290 interesariuszy w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest dostarczenie do 2025 roku 10 mln ton recyklatu.