Wspólne monitorowanie postępów recyklingu tworzyw

Stowarzyszenia Petcore Europe®, PlasticsEurope®, Plastics Recyclers Europe® i VinylPlus® utworzyły forum współpracy  PolyRECTM, którego zadaniem będzie monitorowanie, weryfikacja  i raportowanie danych dotyczących recyklingu i wykorzystania recyklatów w Europie. W tym celu stworzony zostanie jednolity system zbierania danych – RecoTraceTM

Intencją PolyREC jest umożliwienie oznaczania zawartości recyklatów, zapewnienia przejrzystości i zaufania dla materiałów z recyklingu w całym  łańcuchu wartości tworzyw.

W swoich działaniach PolyREC wykorzysta 20-letnie doświadczenie i ekspertyzę VinylPlus, który w ramach inicjatywy Recovinyl® stworzył swoisty standard zbierania rzetelnych i wiarygodnych danych nt. recyklingu. Dyrektor zarządzająca VinylPlus Brigitte Dero stwierdziła: “realizacja idei obiegu zamkniętego w doskonały sposób przyczynia się do rozwoju tworzyw sztucznych jako produktów ekologicznych i spełniających zasady zrównoważonego rozwoju. Europejski przemysł PVC reprezentowany przez VinylPlus, jest świadomy znaczenia monitorowania i raportowania postępów w odzyskiwaniu odpadów, dlatego cieszymy się, że możemy podzielić się naszym długoletnim doświadczeniem i ekspertyzą w ramach współpracy ze wszystkimi sektorami branży tworzyw w celu stworzenia przejrzystego systemu raportowania danych nt. recyklingu i śledzenia zawartości tworzyw z recyklingu w całym łańcuchu wartości.”

Inicjatywa PolyREC wpisuje się w najważniejszą obecnie potrzebę monitorowania postępów w zakresie zawracania tworzyw do obiegu, zwłaszcza w kontekście działań platformy Circular Plastics Alliance (CPA). Umożliwi realizację celów CPA, wymogów prawnych dotyczących możliwości oznaczenia zawartości recyklatów w wyrobach i dobrowolnych zobowiązań przemysłu w zakresie zwiększania recyklingu. Ton Emans, prezes Plastics Recyclers Europe,  podkreślił “ustanowienie mechanizmów potwierdzających w jasny i przejrzysty sposób postęp w zwiększaniu “cyrkularności” tworzyw jest koniecznością, jeżeli chcemy osiągnąć cele unijne”. 

Dyrektor zarządzający Petcore Europe, Christian Crépet, wskazał: „Petcore Europe, który jest pionierem w monitorowaniu recyklingu PET w Europie od lat 90. XX w., dlatego nasz udział w pracach nad system monitoringu tworzyw z recyklingu w Europie jest logiczny i stosowny.”

„Cieszymy się,  że możemy połączyć siły  z najważniejszymi partnerami łańcucha wartości tworzyw w pracach nad tym wyjątkowym, obejmującym wszystkie polimery, systemem monitoringu, opartym na długoletnich sprawdzonych doświadczeniach programu Recovinyl. Czerpiąc z naszego solidnego doświadczenia w dostarczaniu danych dotyczących europejskiego przemysłu tworzyw, traktujemy RecoTrace  jako kamień milowy w naszym dążeniu do realizacji idei tworzyw w obiegu zamkniętym”, dodała Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca PlasticsEurope.

Wszystkie zainteresowane organizacje są zaproszone do współpracy w ramach inicjatywy PolyREC. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z:

Petcore Europe®christian.crepet@petcore-europe.org
PlasticsEurope®virginia.janssens@plasticseurope.org
VinylPlus®brigitte.dero@vinylplus.eu
Plastics Recyclers Europe®emilia.tarlowska@plasticsrecyclers.eu

Petcore Europe®

Petcore Europe is the PET Value Chain association that promotes PET circularity. With more than 100 members, Petcore Europe is active in bottles, thermoforms, monomer recycling, deposit, reuse etc. with its Working Groups, where members have a very active role. Petcore Europe has also a Tray Recycling Evaluation Platform and is one of the founding members of the European Pet Bottle Platform that both establish recycling guidelines and evaluate recyclability of thermoforms and bottles. www.petcore-europe.org

PlasticsEurope®

PlasticsEurope is the pan-European association of plastics manufacturers with offices across Europe. For over 100 years, science and innovation has been the DNA that cuts across our industry. With close to 100 members producing over 90% of all polymers across Europe, we are the catalyst for the industry with a responsibility to openly engage with stakeholders and deliver solutions which are safe, circular and sustainable. We are committed to implementing long-lasting positive change. www.plasticseurope.org

Plastics Recyclers Europe®

Plastics Recyclers Europe (PRE) is an organization representing the voice of the European plastics recyclers who reprocess plastic waste into high-quality material destined for the production of new articles. Recyclers are important facilitators of the circularity of plastics and the transition towards the circular economy. Plastics recycling in Europe is a rapidly growing sector representing over €3 billion in turnover, 8.5 million tonnes of installed recycling capacity, 600 companies and over 20.000 employees. www.plasticsrecyclers.eu

VinylPlus®

VinylPlus is the Voluntary Commitment to sustainable development of the European PVC industry. The VinylPlus programme was developed through open dialogue with stakeholders, including industry, NGOs, regulators, civil society representatives and PVC users. Its regional scope is the EU-27 plus Norway, Switzerland and the UK. VinylPlus is registered as a SMART partnership on the United Nations Partnerships for Sustainable Development Goals Platform. www.vinylplus.eu