Nowy raport „Tworzywa sztuczne: fakty 2020”

Stowarzyszenie PlasticsEurope publikuje dziś najnowszą edycję dorocznego raportu „Tworzywa sztuczne: Fakty”, zawierającego dane na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie w roku 2019 oraz rozszerzone dane za 2018 r. dotyczące zagospodarowania odpadów tworzyw.

Czego dowiemy się z nowej publikacji

Zaprezentowane w raporcie dane wskazują, że w ujęciu globalnym, produkcja tworzyw sztucznych w 2019 r. utrzymała trend wzrostowy, jednak tempo wzrostu było nieco niższe niż w poprzednich latach. Chiny umocniły swoją pozycję lidera – kraj ten odpowiada za niemal jedną trzecią światowej produkcji tworzyw.

Dane za 2019 r. dotyczące Europy wskazują spadek produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w stosunku do roku 2018, czego główną przyczyną było zmniejszenie zapotrzebowania na wyroby z sektorów takich jak motoryzacja, opakowania czy sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Pomimo spowolnienia gospodarczego europejski przemysł tworzyw  utrzymał dodatni bilans handlowy, który wyniósł w 2019 roku 13 mld euro. 

W roku 2020, głęboko naznaczonym kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19, po gwałtownym spadku w pierwszych sześciu miesiącach, produkcja tworzyw w drugiej połowie roku zaczęła się odbudowywać. Można się spodziewać, że ta sytuacja utrzyma się do końca 2020 roku i w roku 2021, natomiast poziomu produkcji sprzed kryzysu prawdopodobnie nie uda się osiągnąć do roku 2022.

Więcej informacji na temat europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych i jego wkładu do rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego
w publikacji: