Onze aanpak

Plastics Europe loopt voorop op het gebied van verandering binnen de kunststofindustrie. We streven naar een systemische verandering.

Hiertoe ontwikkelen we samen met stakeholders de best mogelijke scenario’s om kunststof circulair te maken. We ondersteunen en vieren innovaties, van het hergebruik en de recycling van systemen tot ‘life cycle assessments (LCA’s)’ die de vervuiling van het milieu door plastics mee in beschouwing nemen.

Onze eigen initiatieven, het werk van onze leden en de industriecampagnes vormen samen belangrijke stappen richting een toekomst van duurzame kunststoffen.

Wijze lessen voor de volgende generatie

Kennis van kunststoffen en hun rol is voor iedereen van belang. We bieden onderwijsmaterialen aan en mogelijkheden om de rol en het gebruik van kunststof te bespreken met jonge Europese studenten.