Onze aanpak

Plastics Europe loopt voorop op het gebied van verandering binnen de kunststofindustrie. We streven naar een systemische verandering.

Samen met onze stakeholders ontwikkelen we best mogelijke scenario’s om kunststoffen circulair te maken. We stimuleren en omarmen innovaties, van hergebruik en recycling tot ‘life cycle assessments (LCA’s)’ die de milieueffecten van plastics mee in beschouwing nemen.

Met eigen initiatieven, die van onze leden en met industriebrede campagnes, zetten we samen belangrijke stappen richting een toekomst met duurzame kunststoffen.

Wijze lessen voor de volgende generatie

Kennis van kunststoffen en hun rol is voor iedereen van belang. We bieden onderwijsmaterialen aan en mogelijkheden om de rol en het gebruik van kunststof te bespreken met Europese studenten.