Duurzaamheid

Kunststoffen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire economie en voor een duurzamere en grondstof-efficiënte toekomst voor ons allen zorgen.

Als industrie vinden wij dat duurzaamheid op de juiste manier moet worden benaderd. We moeten niet alleen zoeken naar makkelijke oplossingen waarmee we vandaag een probleem aanpakken, maar morgen een nieuw probleem creëren. Een langetermijnvisie is belangrijk, evenals een urgente aanpak en samen aan gezamenlijke doelen werken.

Kunststof speelt een belangrijke rol in innovaties, in het terugdringen van broeikasgasuitstoot en in de strijd tegen klimaatverandering. Maar kunststofafval in het milieu is onacceptabel. Kunststoffen dienen duurzaam te zijn.

Daarom leveren we een grote bijdrage aan de duurzame productie en duurzaam gebruik van kunststoffen en zorgen we ervoor dat hun positieve bijdrage aan een gezonde maatschappij en groeiende economieën behouden blijft. Bovendien treffen we nog meer maatregelen om kunststofafval terug te dringen, stimuleren we het hergebruik en de recycling van kunststofafval en hebben we de overgang naar een circulaire economie versneld.

En dit betekent ook dat we werken aan de klimaatimpact van alle aspecten van onze bedrijfsvoering. We gebruiken meer hernieuwbare energie en alternatieve grondstoffen uit afval en hernieuwbare bronnen en we ondersteunen de ontwikkeling van CO2-afvangoplossingen.

We doen er alles aan om een langdurige positieve verandering te implementeren. 

Hoewel onze industrie een belangrijke rol heeft, kunnen we deze transformatie niet alleen aan. Daarom is het zo belangrijk dat we nauw samenwerken met fabrikanten, merkeigenaren, recyclers en beleidsmakers om onze gezamenlijke doelen te realiseren.

Ontwikkelaars van circulariteit voor een duurzame toekomst

De circulaire kunststofeconomie draait om het erkennen en benutten van de waarde van plastic als bron, met zo min mogelijk milieu-impact. Dit is een van de belangrijkste aspecten in de strijd tegen kunststofafval.

Een versnelde transitie naar een circulaire economie is van cruciaal belang. Om dit te realiseren moeten we gebruikmaken van de kracht van innovatie en technologie om hergebruik en recycling aanzienlijk toe te laten nemen, door bijvoorbeeld meer recyclebare producten en innovatieve recycling technieken te ontwikkelen.

Ook is er beleid en toezicht nodig op geharmoniseerde inzameling en mechanische recycling en dient er meer en gerichter te worden geïnvesteerd in belangrijke technologieën, zoals chemische recycling.

Lees hoe Plastics Europe de transitie naar een circulaire economie heeft versneld.

Op weg naar klimaatneutraliteit

De ernst van de klimaatcrisis vraagt om urgente maatregelen als we de impact van klimaatverandering willen terugdringen met behulp van een koolstofarme economie.

De kunststofindustrie draagt al bij aan Europa’s klimaatdoelstellingen. De meeste toepassingen zijn voorzien van kunststoffen hetgeen zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Dit leidt bijvoorbeeld tot minder energieverbruik en emissies in de bouw- en transportsector. Kunststoffen zorgen ook voor een overgang van fossielvrije naar hernieuwbare energie door het gebruik ervan in windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s.

We verbeteren ook de impact van alle aspecten van onze bedrijfsvoering op het klimaat. Zo maken we onze productieprocessen zuiniger v.w.b. het gebruik van grondstoffen en energie door meer hernieuwbare energie en alternatieve grondstoffen uit afval en hernieuwbare bronnen te gebruiken. Daarnaast ondersteunen we oplossingen om CO2 af te vangen en versnellen we de transitie naar een circulaire economie.

Lees hoe duurzame productie, alternatieve grondstoffen en hernieuwbare energie onze transitie naar klimaatneutraliteit ondersteunen.

We stimuleren een duurzame levensstijl – van hypermoderne bouwmaterialen tot recyclebare sportschoenen

Kunststoffen zijn de bron van een enorme, continu uitbreidende reeks innovaties die bijdragen aan duurzaamheid, veiligheid, een langere levensduur en betere prestaties in ons dagelijks leven. Als ze duurzaam worden gebruikt bieden kunststoffen concrete maatschappelijke en milieuvoordelen vanaf het moment van aankoop tot het einde van de levensduur.

Lees meer over duurzaam gebruik bij de totstandkoming van gebouwen en constructie, mobiliteit, zorg, voeding, verpakkingen en sport.

De rol van kunststof in de gezondheidszorg

De moderne gezondheidszorg zou niet mogelijk zijn zonder de vele medische producten van kunststof die we tegenwoordig zo vanzelfsprekend vinden. Kunststoffen zijn overal: van persoonlijke beschermingsmiddelen, steriele injectiespuiten en intraveneuze bloedzakken tot infuuslijnen, hartkleppen, ‘kunsthuid’ voor de spoedbehandeling van brandwonden, orthopedische hulpmiddelen en kunststof pillen voor een langzame geneesmiddelenafgifte. Innovaties in kunststoffen maken ook nieuwe ontwikkelingen in de zorg mogelijk.

Lees meer over ontwikkelingen op het gebied van kunststoffen voor de zorg.

Innovaties voor de toekomst

Al meer dan 100 jaar staan wetenschap en innovatie centraal in alles wat we doen. Nieuwe en spannende innovaties op het gebied van kunststof hebben in vele sectoren gezorgd voor ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, van gerecyclede materialen voor verpakkingen tot duurzame woningen.

Met een sterke focus op innovatie en grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling, procestechnologie en milieubescherming, breiden we onze bijdrage aan duurzame productie en duurzaam gebruik van kunststoffen verder uit.

Maak kennis met een aantal van de vele innovaties op het gebied van kunststoffen.

Meer informatie

De British Plastics Federation brengt een aantal belangrijke duurzaamheidsproblemen in de kunststofindustrie voor het voetlicht in zijn rapport en gebruikt concrete voorbeelden en casestudy’s om de bijdrage die de industrie levert aan duurzaamheid uit te lichten. Lees het rapport – Duurzaamheid in de kunststoftoeleveringsketen (EN).